Pekka Niskanen

Maa Suomi

Pekka Niskanen on toiminut 90-luvun alusta kuvataiteilijana, mutta sittemmin käyttänyt välineenään erityisesti elokuvaa ja videota. Niskanen tutkii töissään perheen sisäistä dynamiikkaa. Modernin ihmisen vieraantuneisuus ja muukalaisuus omassa kulttuurissaan ovat myös keskeisiä teemoja monissa teoksissa.
Niskanen on myös järjestänyt taidenäyttelyitä suomalaisille museoille ja taideyhdistyksille sekä toiminut luennoitsijana Taideteollisessa korkeakoulussa, Kuvataideakatemiassa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Elokuvat

Takaisin ohjaajiin