Illume Oy vastaanottaa Euroopan komission kehittelytukea

11.08.2015

Illume Oy:lle on myönnetty Euroopan komission Luova Eurooppa-ohjelman keittelytukea jo neljännen kerran. Aiemmin Illume on vastaanottanut tukea vuosina 2003, 2010 ja 2012. Kehittelytuki käynnistää uusien elokuvahankkeiden aktiivisen kehittelytyön.

Kuutyttö, ohjaus Anna Korhonen
Elokuva äidinrakkaudesta, kahdesta naisesta, jotka ovat saman lapsen äitejä, sekä lapsesta, joka kuuluu kahteen erilaiseen maailmaan.

Erään matkapuhelimen tarina, ohjaus Arto Koskinen
Suomalaisen matkapuhelimen synty, menestys ja tuho.

Sikakuva, ohjaus Hannu Pihlajasalo ja Saila Kivelä
Orjasaari, ohjaus Jouko Aaltonen
Dokumenttielokuva suomalaisten osallisuudesta siirtomaapolitiikkaan ja orjakauppaan.


Luova Eurooppa (2014-2020) tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Yhteistyöhankkeilla pyritään edistämään kansainvälisyyttä ja parantamaan näkyvyyttä. Suurin osa kulttuurin alaohjelman tuesta kohdistuu eurooppalaisille yhteistyöhankkeille. Osallistujat ovat saaneet niistä uusia näkökulmia omaan työhönsä sekä arvokkaita kontakteja alansa toimijoihin muualla Euroopassa. (cimo.fi/luovaeurooppa)

Listaus tukea saaneista täällä